Accessoris de puntal de canal

Accessoris de puntal de canal
Els accessoris de canal, també coneguts com a accessoris de canal o accessoris de puntal, són components utilitzats juntament amb els puntals de canal per crear sistemes de suport versàtils i personalitzables per a diverses aplicacions en construcció, enginyeria i entorns industrials. Els puntals de canal són sistemes d'estructura metàl·lica que consisteixen en una sèrie de canals en forma de C o canals en forma d'U que s'utilitzen per suportar, assegurar i organitzar canonades, conductes, cables i altres tipus d'equips o elements estructurals.

Els accessoris de puntal de canal estan dissenyats per ser compatibles amb els puntals de canal i s'utilitzen per crear connexions, unir múltiples seccions de puntal i connectar diversos elements al sistema de puntal. Aquests accessoris proporcionen flexibilitat i adaptabilitat a l'estructura general de suport, permetent ajustaments i modificacions segons sigui necessari. Alguns tipus comuns d'accessoris de puntal de canal inclouen:

Fruits de canal de puntal: Aquestes femelles s'insereixen al puntal del canal i poden lliscar al llarg del puntal. S'utilitzen per fixar altres accessoris o elements al sistema de puntal apretant-los contra els costats del canal.

Suports de canal de puntal: Els suports s'utilitzen per connectar el puntal del canal a parets, sostres o sòls. Proporcionen estabilitat i suport a tot el sistema i tenen diferents formes i mides per adaptar-se a diferents requisits d'instal·lació.

Fusteria i plaques d'empalmament: Aquests accessoris s'utilitzen per connectar dues longituds de puntals de canal junts per crear seccions més llargues. Són especialment útils per crear estructures de suport més grans o per ampliar instal·lacions existents.

Accessoris d'angle i ales: Els accessoris d'angle s'utilitzen per crear cantonades o juntes dins del sistema de puntals. Permeten que el puntal es col·loqui en diferents angles per a configuracions de suport més complexes. Els accessoris d'ala proporcionen estabilitat i suport addicionals en angle recte.

Pinces per a canonades i conductes: Aquestes pinces s'uneixen al puntal del canal per assegurar canonades, conductes i tubs. Venen en diferents mides per adaptar-se a diferents diàmetres de canonada i sovint s'utilitzen per a instal·lacions de fontaneria i elèctriques.

Pinces de biga: Les pinces de bigues s'utilitzen per connectar puntals de canal a bigues aèries, proporcionant una connexió segura per al sistema de puntals.

Braços en voladís: Els braços en voladís s'estenen des del puntal del canal per suportar elements que s'han de suspendre o penjar, com ara lluminàries o equips de climatització.

Accessoris de placa plana: Aquestes plaques planes es poden utilitzar per connectar diversos elements al sistema de puntals del canal, proporcionant un punt de muntatge estable.

Vares roscades i tacs: Aquests components s'utilitzen per connectar elements al sistema de puntal i es poden ajustar en alçada o longitud.

Els accessoris dels puntals de canal es fan normalment amb materials com acer, acer inoxidable o alumini, depenent dels requisits de l'aplicació. Són una part essencial per crear estructures de suport versàtils i duradores per a diversos projectes industrials i de construcció.
Principals fabricants de canals de puntal de la indústria

Principals fabricants de canals de puntal de la indústria

Accessoris de canal de puntal

Accessoris de canal de puntal

Contingut buit. Seleccioneu l'article per previsualitzar-lo

Aconsegueix la teva solució gratuïta

Per al teu projecte

Podem personalitzar la vostra pròpia solució de forma gratuïta

contacti'ns